Filosofia

Filosofia de l'escola

L'Escola Anoia és una escola de Secundària que té com a objectiu la formació de nois i noies lliures, responsables i preparats per afrontar el futur. Conjuntament amb les famílies treballem per aconseguir la formació global, a nivell intel·lectual i humà, dels nostres nois i noies.

Els nostres objectius generals són:

- La formació de persones autònomes, respectuoses, responsables i crítiques.

- La formació en els valors ètics.

- L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i de treball.

- La coneixença i el respecte per la llengua i cultura catalanes.

- L'adquisició de coneixements científics, humanístics i artístics que els permetin afrontar la seva formació posterior.

- El coneixement de l'entorn cultural, natural i mediambiental.

- L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

- L'adquisició d'hàbits de salut.

- La participació en l'entorn escolar, social i cultural.

- L'adquisició de sentit crític envers la societat de consum per fomentar un
desenvolupament sostenible.

- El respecte davant la diversitat cultural.

Educamos

Logo_educamos