Escola Anoia tenim dues escoles de primària vinculades al nostre projecte: