ELS NOSTRES PRINCIPIS

El nostre objectiu fonamental és aconseguir, juntament amb les famílies, la formació global, a nivell intel·lectual i humà, dels nostres nois i noies. Els nostres objectius generals són:

 

 • La formació de persones autònomes, respectuoses, responsables i crítiques.
 • La formació en els valors ètics.
 • L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de treball.
 • La coneixença i el respecte per la llengua i cultura catalanes.
 • L’adquisició de coneixements científics, humanístics i artístics que els permetin afrontar la seva formació posterior.
 • El coneixement de l’entorn cultural, natural i mediambiental.
 • L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • L’adquisició d’hàbits de salut.
 • La participació en l’entorn escolar, social i cultural.
 • L’adquisició de sentit crític envers la societat de consum per fomentar un desenvolupament sostenible.
 • El respecte i la tolerància davant la diversitat.
 • Adquisició de totes les eines i recursos per afrontar els reptes de la societat del demà.