SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador està obert a tots els alumnes del centre, tant de manera continuada i fixa com de manera esporàdica. Només cal avisar a secretaria el mateix dia, abans de dos quarts de deu del matí.

MENU FEBRER 2024

MENU GENÈRIC VEGETARIÀ FEBRER 2024

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

L’Escola disposa d’una psicòloga, les funcions de la qual comprenen les actuacions següents:

– Estudis individuals
– Adequació de programacions i atenció a l’aula de reforç
– Atenció necessitats concretes i puntuals
– Coordinació programa de Tècniques d’Estudi
– Sessions de relaxació
– Anàlisi de tests realitzats a tots els alumnes:

1r d’ESO: Aptituds
2n d’ESO: Personalitat
3r d’ESO: Interessos professionals
4t d’ESO: Aptituds

– Programa de mediació