DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

L’Escola disposa d’una psicòloga, les funcions de la qual comprenen les actuacions següents:

– Estudis individuals
– Adequació de programacions i atenció a l’aula de reforç
– Atenció necessitats concretes i puntuals
– Coordinació programa de Tècniques d’Estudi
– Sessions de relaxació
– Anàlisi de tests realitzats a tots els alumnes:

1r d’ESO: Aptituds
2n d’ESO: Personalitat
3r d’ESO: Interessos professionals
4t d’ESO: Aptituds

– Programa de mediació