Tic

TAC

Tecnologies de l´aprenentatge i el coneixement

A l’Escola Anoia fomentem el coneixement i l’aplicació de les TAC a través de les diferents àrees.

L’hora complementària (una hora tot el curs de 1r a 3r d’ESO), així com una matèria específica a 4t d’ESO, es dedica a la realització de tallers informàtics destinats a introduir i/o consolidar els coneixements dels alumnes dels següents programes:

- 1r ESO: Word i Powerpoint (inicial)
- 2n ESO: Excel, Powerpoint (avançat) i Autosketch (inicial).
- 3r ESO: Autosketch (avançat), Acces i Scratch.
- 4t ESO: GIMP 2, Kompozer, Windows Movie Maker, Wordpress i Llenguatge C.

Cal també afegir que s’utilitza internet com a eina d’aprenentatge, com a recurs per recerca d’informació i també com a eina de comunicació alumne-professor a través del correu electrònic.

Educamos

Logo_educamos