Projecte_innovacio_educativa

Projecte d'innovació educativa

Es va concedir a l'escola Anoia un projecte d'innovació educativa en el camp de l'Educació Ambiental que s’havia presentat durant el curs 2005-06.

Els objectius i aspectes a desenvolupar en aquest projecte foren els següents :

1. Ambientació de l’escola amb cartells per a fomentar i recordar hàbits i conductes que ens portin cap a un desenvolupament sostenible.

2. Foment de l’hàbit de la recollida selectiva.

3. Minimització de residus

4. Ús de materials reutilitzables en les activitats escolars

5. Adequació d’una zona del pati per fomentar la utilització del transport sostenible

6. Realització d’una setmana mediambiental

7. Realització d’un apartat de temàtica ambiental en la revista escolar

Educamos

Logo_educamos