Mediacio

Mediació

La mediació és una acció educativa i preventiva davant dels conflictes. Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat. El mediador reuneix les persones en conflicte i les ajuda a treballar per posar-se al lloc de l’altre, a canviar la situació. El mediador no jutja, no dóna consells, no pren decisions: els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.

Objectius:

- Educar per la convivència

- Contribuir a la formació integral de l’alumnat

- Ajudar a crear grup i caliu humà

- Afavorir la construcció d’actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica

- Desenvolupar activitats per saber fer front als conflictes

- Aprendre a: escoltar per a comprendre, pensar i reflexionar, comprendre, expressar i dominar els sentiments, posar-se en el lloc de l’altre i defensar els drets de les persones

Educamos

Logo_educamos