Escola_anoia

Llengües estrangeres

L’Escola Anoia té també com un objectius prioritari l’aprenentatge de les llengües estrangeres a nivell acadèmic i funcional. És dins aquest marc en el que desenvoluparem les següents activitats:

- Intercanvi amb Alemanya. Els alumnes de 3r d’ESO realitzen un intercanvi amb una escola Alemanya, alguns alumnes de la qual s’inicien en l’aprenentatge de la llengua castellana, amb la finalitat de potenciar l’ús i la funcionalitat de la llengua anglesa i alemanya en el cas dels alumnes de l'optativa d’Alemany. En aquest intercanvi, també hi solen participar alguns alumnes de 4t d’ESO.

- Sortida al Sud de França. Si n'hi ha un nombre suficient, els alumnes de 1r i 2n d’ESO que realitzen l'optativa de Francès efectuen una sortida de tres dies al sud de França per poder practicar la llengua francesa.

- Des de fa alguns cursos, la llengua anglesa és utilitzada (fonamentalment a 3r i a 4t d’ESO) per realitzar algunes sessions de qualsevol altra matèria. 

Educamos

Logo_educamos