Filosofia

Filosofia 6/18 - Ètica

Els objectius generals d’aquesta matèria són ajudar l’alumne a estructurar el seu pensament, expressar-se amb rigor i correcció i respectar la diversitat d’opinions i criteris que poden sorgir arran de qualsevol fet o tema d’actualitat.

L’Escola ha adaptat els trets metodològics del programa de Filosofia 6/18 i els aplica als continguts de la matèria: habilitats socials, estudi de les religions, desenvolupament moral i resolució de conflictes.

Els objectius de Filosofia 6/18 a assolir són:

  • Comprendre i interpretar un text
  • Reflexionar sobre temes que, la majoria de vegades, són molt propers
  • Estructurar el pensament
  • Expressar-se amb claredat i precisió
  • Ser crítics
  • Aprendre a pensar autònomament
  • Saber escoltar
  • Respectar el torn de paraules
  • Respectar, reflexionar sobre les opinions dels altres i saber-les valorar

Educamos

Logo_educamos