Escola_anoia

Les nostres exposicions

A l'Escola Anoia, en qualsevol moment del curs escolar, hi ha exposicions de temàtica diversa a l'abast dels nostres alumnes, en el passadís més transitat del centre. Es tracta d'exposicions amb temàtiques que, generalment, no solen aparèixer en els plans d'estudis o que hi apareixen de manera força superficial.

Aquestes exposicions es canvien aproximadament cada dos mesos i estan distribuïdes entre els departaments d'Humanitats, de Ciències i d'Expressió, que són qui en marca la temàtica. Llevat de la primera exposició del curs, que és preparada pel professorat, s'intenta sempre que pugui ser l'alumnat qui prepari l'exposició.

L'exposició sol anar acompanyada d'un material didàctic adient per treballar el tema presentat. De vegades, l'Escola Anoia convida a efectuar aquesta activitat a les nostres escoles promotores, sovint afegint-hi una xerrada.

Educamos

Logo_educamos