Escola_verda

Escola verda

L'Escola Anoia ha mantingut al llarg dels anys una trajectòria vinculada a l'entorn i al medi ambient, ha tingut i té un respecte per la conservació del patrimoni col·lectiu, per tal de fer possible i progressar envers el desenvolupament sostenible. Per això , incloem l'educació ambiental en el projecte educatiu del centre.

El centre participa des del curs 2003-04 en el projecte Escoles Verdes, organitzat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

El projecte d’escola verda neix per la necessitat i inquietud del claustre de professors per sensibilitzar a la nostre alumnat envers una societat sostenible.

Amb aquest projecte es pretén adoptar estratègies per millorar la relació del centre amb el medi ambient i promoure projectes per conscienciar tota la comunitat educativa sobre les diferents problemàtiques mediambientals actuals

Educamos

Logo_educamos