Escola_anoia

Recursos

Per aconseguir els nostres objectius potenciem:

- Ensenyament individualitzat i personalitzat en funció de les necessitats i interessos individuals

- Treballs autoformatius

- La lectura, el gust per la lectura com a eina bàsica per a la formació personal

- El treball pràctic i l’aplicació dels coneixements adquirits

- L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació com a eina habitual de treball

- Les activitats relacionades amb el coneixement del medi ambient per fomentar un desenvolupament sostenible

- El programa de tècniques d’estudi

- La participació dels nois i noies en la vida del centre: delegats, consell de delegats, els cronistes de la revista...

- L’assistència a activitats culturals, esportives i coneixement de l’oferta cultural del nostre entorn més proper

- La mediació dels conflictes

- El treball dels valors ètics

- L’educació per a la salut

- L’aplicació del programa de competències socials bàsiques

- La celebració de les festes tradicionals i el coneixement de les diverses celebracions a nivell internacional

Educamos

Logo_educamos